Droša vide
nav
SUNSTAR '23
nejaušība

play_arrow

Sunstar® Group ir drošības komanda, kas mācās un veido kopš 2008. gada. Mūsu vīzija vienmēr ir bijusi vienkārša:mēs vēlamies veikt izcilu darbu.Mēs nodrošinām darba aizsardzību, digitālos risinājumus un konsultācijas darba drošības, ugunsdrošības un datu aizsardzības jomās. Mēs palīdzēsim Jums pieņemt pareizos lēmumus un sasniegt izaugsmi bez liekām problēmām, jo darba drošība nav nejaušība!Par Sunstar

Sunstar® ir uzņēmumu atbalsts ikdienas procesu vadībai, nodrošinotvienas pieturas principupakalpojumus.

Balstoties uz starptautisko pieredzi Sunstar Group darba aizsardzības jautājumus organizējam kā vienotu algoritmu, kas sevī ietver darba aizsardzības pasākumus, darba aizsardzības datu un informācijas digitalizācīju, profesionālu nodarbināto apmācību un kvalitatīvas obligātās veselības pārbaudes.

  • Mums ir svarīgi nedarīt bezjēdzīgas lietas, bet darīt lietas jēgpilni;
  • Mums ir svarīgi ieviest jaunākās tehnoloģijas mūsu pakalpojumā, lai efektivizētu procesus;
  • Mums ir svarīgi, lai katrs klients saņemtu sev atbilstošu un mūsdienīgu risinājumu;
  • Mums ir svarīga profesionalitāte.
ERAF
SIA “Sunstar Group” ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2023/179. Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).
ISO SERTIFIKĀTS
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005
+ 371 67323246
riga@lv.bureauveritas.com
Biedri
Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība
Biedri
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera
Dalībnieki
Ģimenei draudzīga darbavieta
Dalībnieki
MISIJA NULLE
2022. gada 28. jūnijā
ISO SERTIFIKĀTS
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005
+ 371 67323246
riga@lv.bureauveritas.com
Biedri
Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība
Biedri
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera
Dalībnieki
Ģimenei draudzīga darbavieta
Dalībnieki
MISIJA NULLE
2022. gada 28. jūnijā