2020-08-19
Darbinieku e-instruktāžas – augstāka kvalitāte un mazāks birokrātiskais slogs

Kvalitatīvai un reāli strādājošai darba aizsardzības organizatoriskajai sistēmai un nodarbināto drošībai izšķirošas ir darbinieku instruktāžas jeb apmācības, kuras regulē gan normatīvie akti, gan pašas organizācijas nostādnes.

Uzņēmumiem dažādu saistošo prasību piemērošana piedzīvo vairākas attīstības fāzes. Pirmajā prasības parasti netiek ieviestas nezināšanas vai resursu trūkuma dēļ. Tai seko otrā, kad prasības ievieš, bet ļoti formāli un virspusēji. Visbeidzot uzņēmējiem saprotot, ka šī pieeja nedod nekādu praktisku labumu, seko šobrīd izplatītākā trešā fāze – prasības cenšas ieviest ļoti kvalitatīvi, bet tas rada izteikti lielu administratīvo slogu, kas noved pie tā, ka mēs bieži dzirdam aicinājumus valstī samazināt birokrātiju. Bet varbūt tas nemaz nav jāgaida no valsts? Šobrīd tehnoloģiju attīstība piesaka jaunu, ceturto pieeju prasību ieviešanā – ne tikai jēgpilni ieviest, bet arī samazināt administratīvo slogu.

Piemērs, kas ir attiecināms uz visiem uzņēmumiem, ir darba aizsardzības prasību ieviešana un uzturēšana. Covid-19 krīze būtiski paātrināja pareju uz attālināto darbu, kā arī ievērojami samazināja un, visticamāk, arī tuvākajā nākotnē turpinās samazināt iespēju vienkopus pulcēt darbiniekus, lai veiktu ikgadējās instruktāžas un darbinieku apmācības.

Kā turpmāk varēs organizēt apmācības?

Pirmkārt, katrs darbinieks šīs apmācības varēs iziet sev ērtā laikā un vietā. Otrkārt, darbinieks apmācībās iepazīsies tikai ar to informāciju (tekstuāla, video, audio), kas attiecas uz viņa veicamajiem pienākumiem. Šādas apmācības iespējams pielāgot amatu kategorijām, novēršot vispārēju, formālu pieeju, kāda lielākoties tiek pielietota kopējās sapulcēs. Lai pārliecinātos par nodarbinātā izpratni un veicinātu viņa iedziļināšanos mācību saturā, apmācību beigās katram jāaizpilda kontroles tests, lai pārbaudītu zināšanas. Katru testa aizpildīšanas reizi tiek nejaušības veidā atlasīti jautājumi no kataloga, sajaucot to kārtību, kā arī jautājumu atbilžu variantus, tādējādi izslēdzot iespēju kolektīvai testu aizpildīšanai. Darba aizsardzības speciālistam ir iespēja iepazīties ar katra darbinieka kļūdainajām atbildēm gan tās izskatot individuāli, gan visa uzņēmuma kontekstā, tādā veidā nodrošinot iespēju definēt prioritātes, ar kuriem jautājumiem jāstrādā primāri.

Tas viss nodrošina ievadā pieminēto kvalitāti prasību ieviešanā. Kā šī pieeja samazina administratīvo slogu? Visas atkārtojošās darbības tiek automatizētas, samazinot tām patērēto laiku, un viss, sākot no dokumentiem un termiņiem, ir pieejams vienā, mobilā, viegli pārskatāmā risinājumā. Līdz šim prasību izpilde tika pierādīta papīra formātā, bet digitālais risinājums piedāvā daudz plašākus un izsekojamākus veidus. Ja līdz šim viens nepareizs ieraksts vai pazaudēts fiziskā paraksta apliecinājums varēja radīt problēmas, tad ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību šī faktu konstatācija notiek automātiski – kad un kurš ir skatījies konkrētos dokumentus, cik ilgi un kas ir apstiprināts. Ja uzraugu uzdevums ir šo prasību izpildi pārbaudīt, vai tas tomēr nav daudz pārliecinošāk par iepriekšējo kārtību?

SIA "Sunstar Group" ir vadošais darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzējs, kas balstoties uz vairāk nēka 17 gadu pieredzi sadarbībā ar grupas IT uzņēmumu SIA "Miittech" ir radījis inovatīvu elektronisku darba aizsardzības sistēmu, kuru lieto jau vairāk nekā 300 dažādu nozaru uzņēmumi un kopējais sistēmas aktīvo lietotāju skaits ir 3 5000. Meemo E-work safety sistēma nodrošina pilna cikla darba aizsardzības digitalizāciju. Sākot ar lietvedības un citu dokumentu administrēšanu, rutīnas procesu automatizāciju, automātisku dažādu termiņu kontroli (obligāto veselības pārbaužu grafiki, individuālo aizsardzības līdzekļu reģistri u.c.) un, protams, darbinieku elektroniskā instruēšana, izmantojot testus.

Produktu iespējams saņemt par brīvu, izvēloties "Sunstar Group" kā darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēju, vai arī iegādāties atsevišķi un integrēt savā uzņēmuma sistēmā.